• wybór elementu
 • przybliż
 • oddal
 • przybiż do prostokąta
 • przybliżenie początkowe
 • przesuwanie
 • przesuń w lewo
 • przesuń w górę
 • przesuń w dół
 • przesuń w prawo
Wyszukiwanie grobu
Nazwisko
Imię
Rok urodzin do
Rok śmierci do
Nr kwatery rzędu
Nr grobu
 •    Cmentarz
 •    Aleje
 •    Kwatery
 •    Tereny zielone
 •    Budynki
 •    Budowle
 •    Inne elementy
 •    Groby
 •    Punkty czerpania wody
 •    Śmietniki
 •    Drzewa
 •    Węzły
 •    Obiekty arch. sakralnej
 •    Kioski internetowe
Zauważyłeś niezgodność w danych?
Necropolis v.1.0 Copyright(c) 2008-2009 Geomatic